Hastighetsbegränsning i Kroatien: Säkerhet på vägen

En av de viktigaste delarna av trafiksäkerhet är att köra inom den angivna hastighetsbegränsningen. När du kör i Kroatien måste du vara medveten om och hålla dig till landets hastighetsregler, som skiljer sig från hastighetsbegränsningarna i Sverige . För att hjälpa förare att ha en säker och trevlig resa kan du i den här artikeln hitta information om hastighetsbegränsningar och trafiksäkerhet i Kroatien.

Vi undersöker gällande hastighetsbegränsningar på olika typer av vägar och ger råd om att säkert närma sig betalstationer och andra kontrollpunkter. Du kommer att lära dig om hastighetsbegränsningar för olika fordonskategorier och annan användbar information. Att förstå denna information bidrar till en säkrare väg för alla.

Det kroatiska motorvägsnätet

Kroatiska vägar är i allmänhet välskötta och underhållna. Ett omfattande motorvägssystem förbinder städer över hela landet. När du ska köra på motorvägar måste du betala vägtullar beräknade efter fordonskategori och avstånd. I Sverige är vi vana vid Epass24 men det fungerar tyvärr inte i Kroatien. Att köpa en vinjett för Kroatien säkerställer att du följer deras lagar och regler.

För hög hastighet på kroatiska motorvägar

Alltför hög hastighet är ett stort problem och utgör många risker för alla trafikanter. Om du överskrider de kroatiska motorvägarnas hastighetsbegränsningar påverkas dina reaktionstider och stoppsträckor, vilket i sin tur gör olyckor ännu mer farliga. Med för hög hastighet blir fordonets stabilitet lidande, vilket ökar sannolikheten för en olycka. Därför har Kroatien strikta regler och upprätthåller detta med kameror och poliser på vägarna. Om du bryter mot lagen kan det leda till böter, att du blir av med körkortet eller till och med fängelsestraff. Den kroatiska polisen har särskilt fokus på detta under semesterperioden när många svenskar åker på semester i Kroatien.

Allmän trafiksäkerhet i Kroatien

Tyvärr är Kroatiens trafiksäkerhet dålig. Landet rankas som det sjätte värsta när det gäller dödsfall i trafiken i EU. Otänksam körning och utmanande körförhållanden är de främsta orsakerna till olyckor. Det finns också oro över bristen på säkerhetsåtgärder för fotgängare. Dålig skyltning och alkoholbruk bidrar också. Kroatien tar hand om problemet proaktivt genom att förbättra sin infrastruktur och skyltar, öka polisens synlighet och främja trafiksäkerhetsmedvetenhet.

Hastighetsbegränsningar på motorvägar

Kroatiska motorvägar är kända för sina höga hastighetsgränser. Den kroatiska motorvägens hastighetsgräns är 130 km/h.

Kroatiska motorvägar är kända för sin höga hastighetsgräns. Den kroatiska motorvägens hastighetsgräns är 130 km/h, vilket möjliggör mjukare trafikflöde och minskade restider. Ändå bör förare komma ihåg att ogynnsamma väderförhållanden kan påverka körsäkerheten avsevärt. Om sikten minskar eller vägytan äventyras (snö, vattenplaning) sänks den nationella hastighetsgränsen i Kroatien till 110 km/h, vilket förbättrar kontrollen och ökar säkerheten. Du kan lära dig mer om att köra på A1 och andra kroatiska motorvägar i våra artiklar.

Hastighetsbegränsningar på andra vägar

Hastighetsgränsen utanför motorvägen har utformats för att ta hänsyn till hur trafiken och vägen ser ut;

 • Stadsområden - Kroatiens hastighetsgräns för fordon är vanligtvis 50 km/h. Denna gräns har valts för att öka säkerheten för fotgängare och minska hur allvarliga olyckorna blir. I vissa områden, som i bostadsområden och nära skolor, sänks hastighetsgränsen till 30 km/h.
 • Landsbygd - Här tillåter vägarna och den allmänna frånvaron av fotgängare en högre hastighetsgräns på 90 km/h. Naturligtvis bör förare vara försiktiga när de kör på smala, blåsiga vägar eller på vägar som har drabbats av kraftigt regn eller snö.

När du närmar dig en betalstation och kontrollpunkt:

Förare som närmar sig betalstationer i Kroatien bör minska hastigheten.

När du närmar dig en betalstation bör du minska hastigheten. Det sker en gradvis sänkning av den angivna hastighetsgränsen när du närmar dig en betalstation. På stationen följer du trafiken, vilket möjliggör smidiga transaktioner och undvikande av olyckor. Var uppmärksam på andra förare och håll ett säkert avstånd för att följa med och undvik att bli påkörd bakifrån.

När du närmar dig en kontrollpunkt, som vid en gränsövergång eller en poliskontroll bör du minska hastigheten. Att hålla sig till hastighetsgränsen och tjänstemännens instruktioner hjälper till att upprätthålla ordningen, möjliggör effektiva kontroller och minimerar risken för olyckor. Du kan lära dig mer om gränsövergångar med Italien (överfart med färja) och andra grannländer i våra gränsrelaterade artiklar.

Hastighetsgränser för olika typer av fordon:

För säkerhet och med förarnas förmåga att kontrollera sina fordon i åtanke har Kroatien specifika hastighetsgränser för olika fordonstyper:

Motorcyklar

Den kroatiska hastighetsgränsen för motorcyklar på motorvägar är 130 km/h och 110 km/h på vissa dubbla vägar. På mindre vägar är det 90 km/h, medan det på stadsvägar är 50 km/h. Motorcyklister måste se till att de är bekväma med väglaget och hanteringen innan de når högre hastigheter.

Bilar

Fordon under 3,5 ton, som de flesta personbilar, kan köra i 130 km/h på motorvägar, vilket balanserar effektivitet och säkerhet. Håll en säker hastighet samtidigt som du håller väglaget och trafikflödet i åtanke.

Bilar med släp

Om du kör med släp gäller en reducerad hastighetsgräns i Kroatien på 90 km/h på motorvägar och 80 km/h på landsvägar. Detta förbättrar stabiliteten och hanteringen, med hänsyn till den extra vikten och hur det påverkar inbromsning. Kom ihåg att det krävs längre bromssträcka och var försiktig när du byter fil eller manövrerar.

Om du drar en släpvagn gäller en reducerad hastighetsgräns i Kroatien på 90 km/h på motorvägar och 80 km/h på landsvägar.

Husbilar

Förutsatt att de inte överstiger 3,5 ton kan husbilar färdas i 130 km/h på motorvägar och 90 km/h på bivägar. Fordon över 3,5 ton får inte överstiga 90 km/h på motorvägar. Håll dig under 80 km/h på landsvägar och 50 km/h i tätorter.

Tips för säker körning i Kroatien:

Förutom att följa hastighetsgränserna har vi här samlat några tips för säker körning i Kroatien:

 • Anpassa din körning till väg- och trafikförhållanden, särskilt vid dåligt väder.
 • Håll ett säkert avstånd mellan fordonen.
 • Observera hastighetsbegränsningar och ändringar i dessa.
 • Använd SatNav-teknik som ger hastighetsinformation i realtid.
 • Kör försiktigt och håll dig fokuserad.

Andra viktiga regler i Kroatien

Säkerhetsbälten och bilbarnstolar är obligatoriska i Kroatien

Observera följande regler som gäller för förare i Kroatien:

 • Fordon måste tända strålkastarna dag och natt.
 • Säkerhetsbälten och bilbarnstolar är obligatoriska vid behov.
 • Det är olagligt att använda en mobiltelefon utan handsfree-kit.
 • Förare måste ha en varningstriangel om det sker en olycka eller nödsituation.
 • Det är olagligt att köra under påverkan av alkohol eller droger.
 • Vinterdäck är obligatoriska från november till mars.

Nödnummer

 • Räddningstjänst - 112
 • Vägassistans - 987

Det är viktigt att förstå och följa de angivna hastighetsgränserna för att följa trafiksäkerheten i Kroatien. Att hålla sig till hastighetsgränsen, oavsett om det är på en motorväg eller annan väg, hjälper till att förhindra olyckor. Det minskar även andra risker och förbättrar ett effektivt trafikflöde. Var medveten om hastighetsbegränsningarna för din fordonsklass. Genom att köra ansvarsfullt skapas en säker och trevlig miljö på vägarna, vilket är positivt för alla trafikanter i Kroatien.