Pochopenie rýchlostných limitov v Chorvátsku: Bezpečnosť na cestách

Jedným z najdôležitejších aspektov bezpečnosti na cestách je dodržiavanie povolenej rýchlosti. Pri jazde v Chorvátsku musíte poznať a dodržiavať tamojšie rýchlostné predpisy: ktoré sa v istých ohľadoch líšia od rýchlostných limitov platných na Slovensku. Aby sme vodičom pomohli zabezpečiť bezpečnú a príjemnú cestu, v tomto článku nájdete informácie o rýchlostných obmedzeniach a bezpečnosti na cestách v Chorvátsku.

Preskúmame platné obmedzenia rýchlosti na rôznych typoch ciest. Poradíme vám tiež, ako bezpečne zvládnuť mýtne stanice a iné kontrolné body. Dozviete sa platné rýchlostné obmedzenia pre jednotlivé kategórie vozidiel a ďalšie užitočné informácie. Pochopenie týchto informácií prispieva k bezpečnejšej jazde pre všetkých účastníkov cestnej premávky.

Chorvátska diaľničná sieť

Chorvátske cesty sú vo všeobecnosti dobre spravované a udržiavané. Rozsiahly systém diaľnic spája mestá po celej krajine. Používanie diaľnic si vyžaduje platenie mýta vypočítaného podľa kategórie vozidla a vzdialenosti. Na Slovensku sme zvyknutí na naše diaľničné známky, v Chorvátsku ale systém funguje trošku inak. Zakúpením diaľničnej známky pre Chorvátsko zabezpečíte efektívne splnenie tejto požiadavky.

Nadmerná rýchlosť na chorvátskych diaľniciach

Nadmerná rýchlosť je veľkým problémom, ktorý predstavuje početné riziká pre všetkých účastníkov cestnej premávky. Prekračovanie rýchlostných limitov na chorvátskych diaľniciach ovplyvňuje reakčný čas a brzdnú dráhu, čo zvyšuje závažnosť nehôd. Pri nadmernej rýchlosti trpí stabilita vozidla, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť nehody. V Chorvátsku preto platia prísne opatrenia na presadzovanie dodržiavania pravidiel vrátane kamier a hliadok. Porušovateľom môže byť uložená pokuta, odobratý vodičský preukaz alebo uväznenie. Chorvátska polícia sa na túto ponuku zameriava najmä počas dovolenkovej sezóny, keď sa na dovolenku do Chorvátska vydáva aj veľa Slovákov.

Všeobecná bezpečnosť na cestách v Chorvátsku

Bezpečnosť na cestách v Chorvátsku je, žiaľ, nízka. Z hľadiska počtu úmrtí na cestách je na šiestom najhoršom mieste v Európskej únii. Hlavnými príčinami nehôd sú bezohľadná jazda a náročné jazdné podmienky. Znepokojenie vyvolávajú aj nedostatočné bezpečnostné opatrenia pre chodcov. Prispieva k tomu aj nedostatočné značenie a požívanie alkoholu. Chorvátsko aktívne rieši tento problém zlepšovaním infraštruktúry a značenia, zvyšovaním viditeľnosti polície a podporou informovanosti o bezpečnosti na cestách.

Obmedzenia rýchlosti na diaľniciach

Chorvátske diaľnice sú známe svojimi vysokými rýchlostnými limitmi. Diaľničný limit v Chorvátsku je 130 km/h.

Chorvátske diaľnice sú známe svojimi vysokými rýchlostnými limitmi. Diaľničný limit v Chorvátsku je 130 km/h, čo umožňuje plynulejšiu premávku a skracuje čas cestovania. Napriek tomu by vodiči mali mať na pamäti, že nepriaznivé poveternostné podmienky môžu výrazne ovplyvniť bezpečnosť jazdy. V prípade zníženej viditeľnosti alebo zhoršeného povrchu vozovky (sneh, zrážky) sa v Chorvátsku znižuje národný rýchlostný limit na 110 km/h, čo zlepšuje kontrolu a zvyšuje bezpečnosť. Viac informácií o jazde na diaľnici A1 a ďalších chorvátskych diaľniciach nájdete v našich tematických článkoch.

Obmedzenia rýchlosti na nediaľničných komunikáciách

Rýchlostné obmedzenia mimo diaľnice sú navrhnuté tak, aby zohľadňovali rôzne dopravné podmienky a vlastnosti ciest;

 • Mestské oblasti - v Chorvátsku je povolená rýchlosť vozidiel zvyčajne 50 km/h. Jeho cieľom je zvýšiť bezpečnosť chodcov a znížiť závažnosť nehôd. Okrem toho v oblastiach, kde sa nachádza zraniteľné obyvateľstvo, ako sú obytné oblasti a v blízkosti škôl, je rýchlosť znížená na 30 km/h.
 • Vidiecke oblasti - tu cesty a všeobecná absencia chodcov umožňujú vyššiu rýchlosť 90 km/h. Samozrejme, vodiči by mali zachovávať opatrnosť pri jazde na úzkych, veterných cestách alebo na cestách, ktorých povrch je poškodený v dôsledku silného dažďa alebo sneženia.

Príjazd k mýtnym staniciam a kontrolným bodom:

Vodiči, ktorí sa blížia k mýtnym staniciam v Chorvátsku, by mali znížiť rýchlosť kvôli efektívnosti a bezpečnosti.

Vodiči, ktorí sa blížia k mýtnym staniciam, by mali znížiť rýchlosť kvôli efektívnosti a bezpečnosti. Pri približovaní sa k mýtnej stanici sa bude postupne znižovať povolená rýchlosť. Na mýtnej stanici pokračujte v jazde spoločne so zvyškom premávky, čo umožní plynulé transakcie a predchádzanie nehodám. Buďte pozorní voči ostatným vodičom, udržiavajte bezpečnú vzdialenosť za sebou, čím predídete kolíziám zozadu.

Keď sa blížite ku kontrolným bodom, ako sú hraničné priechody alebo policajné kontrolné body, znížte rýchlosť, aby ste zabezpečili bezpečnú interakciu so štátnymi zástupcami a ostatnými vodičmi. Dodržiavanie rýchlostných limitov a pokynov úradníkov pomáha udržiavať poriadok, umožňuje efektívne kontroly a minimalizuje možnosť nehody. Viac informácií o prekračovaní hraníc s Talianskom (prechod trajektom) a ďalšími susednými krajinami sa dozviete v našich článkoch týkajúcich sa hraníc.

Obmedzenia rýchlosti pre rôzne typy vozidiel:

V záujme zaistenia bezpečnosti a schopnosti vodičov ovládať svoje vozidlá sú v Chorvátsku stanovené osobitné rýchlostné limity pre rôzne typy vozidiel:

Motocykle

V Chorvátsku je povolená rýchlosť pre motocykle na diaľniciach 130 km/h a na niektorých rýchlostných cestách 110 km/h. Na cestách nižšej triedy je to 90 km/h a na mestských cestách 50 km/h. Pred dosiahnutím vyššej rýchlosti sa musia motocyklisti uistiť, že sú pre to vhodné podmienky na vozovke.

Autá

Vozidlá s hmotnosťou do 3,5 tony, kam patrí väčšina osobných automobilov, môžu na diaľniciach jazdiť rýchlosťou 130 km/h, čím sa dosiahne rovnováha medzi efektívnosťou a bezpečnosťou. Dodržiavajte bezpečnú rýchlosť, pričom berte do úvahy podmienky na ceste a prevládajúcu rýchlosť okolitej premávky.

Autá s prívesmi

Pri ťahaní prívesu platí v Chorvátsku znížená rýchlosť 90 km/h na diaľniciach a 80 km/h na vidieckych cestách. Zlepšuje to stabilitu a ovládateľnosť, pričom sa zohľadňuje vyššia hmotnosť a vplyv na brzdenie. Počítajte s predĺžením brzdnej dráhy. Pri zmene jazdného pruhu alebo manévrovaní buďte opatrní.

Pri ťahaní prívesu platí v Chorvátsku znížená rýchlosť 90 km/h na diaľniciach a 80 km/h na vidieckych cestách.

Obytné automobily

Ak ich hmotnosť nepresahuje 3,5 tony, môžu obytné vozidlá jazdiť rýchlosťou 130 km/h na diaľniciach a 90 km/h na vedľajších cestách. Vozidlá nad 3,5 tony nesmú na diaľniciach prekročiť rýchlosť 90 km/h. Na vedľajších cestách neprekračujte rýchlosť 80 km/h a v mestských oblastiach 50 km/h.

Tipy pre bezpečnú jazdu v Chorvátsku:

Okrem dodržiavania rýchlostných obmedzení vám ponúkame niekoľko základných tipov pre bezpečnú jazdu v Chorvátsku:

 • Prispôsobte svoju jazdu podmienkam na ceste a v premávke, najmä za zlého počasia.
 • Dodržujte bezpečnú vzdialenosť medzi vozidlami.
 • Dodržiavajte obmedzenia rýchlosti a ich zmeny.
 • Používajte technológiu satelitnej navigácie, ktorá poskytuje informácie o rýchlosti v reálnom čase.
 • Praktizujte defenzívnu jazdu a sústreďte sa.

Ďalšie dôležité pravidlá v Chorvátsku

 Bezpečnostné pásy a detské sedačky sú v Chorvátsku povinné

Berte na vedomie nasledujúce pravidlá platné pre vodičov v Chorvátsku:

 • Vozidlá musia mať zapnuté svetlomety vo dne aj v noci.
 • Bezpečnostné pásy a detské autosedadlá sú povinné.
 • Používanie mobilného telefónu bez súpravy hands-free je nezákonné.
 • Vodiči musia mať výstražný trojuholník, ktorý musí byť použitý v prípade poruchy alebo núdzovej situácie na ceste.
 • Jazda pod vplyvom alkoholu alebo drog je nezákonná.
 • Zimné pneumatiky sú povinné od novembra do marca.

Čísla tiesňového volania

 • Záchranné služby - 112
 • Cestná asistencia - 987

Pochopenie a dodržiavanie stanovených rýchlostných obmedzení má zásadný význam pre podporu bezpečnosti na cestách v Chorvátsku. Dodržiavanie rýchlostných limitov, či už na diaľnici alebo inde, pomáha predchádzať nehodám. Znižuje aj iné riziká a zvyšuje efektívnosť premávky. Uvedomte si rýchlostné obmedzenia pre vašu triedu vozidla. Zodpovednou jazdou sa vytvára bezpečné a príjemné prostredie na cestách, z ktorého majú prospech všetci účastníci cestnej premávky v Chorvátsku.